Sveiki atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų biologijos mokytojų metodinio būrelio svetainę!

Atvira integruota biologijos – fizikos pamoka

2018-05-28

 

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoje, 2018m. gegužės 24 d. G1 klasės mokiniams, biologijos mokytoja Božena Romanovska ir fizikos mokytojas Česlav Paškevič vedė integruotą atvirą biologijos – fizikos pamoką „Akis – optinė sistema“.

 

Pamokos metu gimnazistai pagilino žinias apie akies išorinę ir vidinę sandarą, jos sudedamųjų dalių paskirtį ir sugebėjo paaiškinti vaizdo susidarymo procesą tinklainėje. Išsiaiškino kokie yra regos sutrikimai ir kaip juo koreguoti.

 

Atliekant fizikos bandymus mokiniai susipažino su akies optinę sistemą, kaip ji veikia ir kaip yra svarbi žmogaus organizmui ir kiek tai svarbu kasdieniame gyvenime.

 

Mokiniai produktyviai dirbo, atliko mokytojų skirtas užduotis. Tokiu būdu pamokos tikslas ir uždaviniai buvo pasiekti.

 

B. Romanovska

 

Konferencija „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms“

2018-05-21

Kviečiame 2018 m. rugsėjo 14 d. dalyvauti konferencijoje „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms“

2018 m. rugsėjo 14 d. (penktadienį) Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks konferencija, skirta naujovėmis besidomintiems įvairių savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Visuomenės sveikatos biuro, taip pat pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų (mokyklų vadovai / pavaduotojai, mokytojai, atsakingi už Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą) atstovams bei įvairių dalykų mokytojams, studentams ir mokslininkams.

Konferencijos tikslas – pristatyti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje programoje numatytas aktualias temas, mokslo naujoves, susijusias su bendrojo ugdymo turiniu, aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima kokybiškiau įgyvendinti šioje programoje numatytus siekinius.

Konferencijos pradžia – 10 val. Renginys nemokamas.

Kviečiame registruotis čia

Informaciją teikia
Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė Regina Žukienė, el. p. regina.zukiene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 277 2840;
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas Šarūnas Gerulaitis, el. p. sarunas.gerulaitis@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9820.

Regina Žukienė,
Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas vykdo Logopedijos ir Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programas
(dalykų mokytojams)
2018-05-09

Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programa (40 akad. val.), 213000432. Ji skirta šioms tikslinėms grupėms: Dalykų mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Pradinio ugdymo mokytojms, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams; Mokyklų bendruomenės komandoms; Mokytojų padėjėjams, kitiems Mokinių ugdymu besidomintiems asmenims.

Logopedijos kursai vyks 2018 m. gegužės 14 - 16 d. (1 sesija), 28, 29 d. (2 sesija), nuo 10.00 val. Preliminari kaina - 80 eurų.

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, arba intelekto ir įvairiapusius raidos sutrikimus, arba kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas(40 akad. val.), 21300043. 

Specialiosios pedagogikos kursai planuojami 2018 m. spalį. Jei susirinktų grupė, planuotume ir birželio 2-oje pusėje. Preliminari kaina: 80 eurų. 

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams(40 akad.  val.), 213000435. 

Specialiosios pedagogikos kursai planuojami 2018 m.  lapkritį. Preliminari kaina: 80 eurų. 

 

Maloniai kviečiame registruotis į 2018 m. gegužės - birželio mėn. kvalifikacijos tobulinimo renginius.  

Programos akredituotos Ugdymo plėtotės centre. Žr.: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/programos/nacionalines/nac-2016.pdf

 

Kviečiame registruotis į šiuos kursus el. p. romute.sainer@leu.lt arba http://leu.lt/lt/pkti/pkti_kvalifikacijos_tobulinimas/pkti_registracija.html

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai)  vykdomi LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institute (Studentų g. 47, Vilnius).. 

Dėkoju už bendradarbiavimą.
--
Pagarbiai
Romutė Šainer,
LEU PKTI koordinatorė

Adresas
 Studentų g. 47, 18 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  270 59 57
El. paštas romute.sainer@leu.lt
2018 m. gegužė - birželis_2018-04-17.pdf
Adobe Acrobat Document 336.4 KB

Kviečiame dalyvauti „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“ išbandyme

2018-04-27

Kviečiame nebijančias iššūkių, iniciatyvias, inovatyvias ir kūrybiškai dirbančias mokyklas nuo 2018–2019 mokslo metų prisijungti prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą išbandančių mokyklųProgramoje išskirtos integralios įvairius gamtos reiškinius siejančios temos, galimi kontekstai ir turinio apimtys, nurodomi ugdomi mokinių gebėjimai, pateikti galimų gamtamokslinių tyrimų ir užduočių pavyzdžiai. Kartu su programa parengtoje metodinėje medžiagoje pateikta mokymosi veiklų pavyzdžių. Rugpjūčio mėnesį bus paskelbti programą išbandančių mokytojų parengti ir išbandyti 5 klasėse ilgalaikio ir veiklų planavimo pavyzdžiai.

Išbandydami programą dėl ugdymo planavimo galėsite konsultuotis su jau metus pagal ją dirbančiais mokytojais, mokslininkų ir praktikų grupe, kursite veiklų planavimo pavyzdžių ir užduočių banką.

Numatoma į išbandymą įtraukti 60 mokyklų komandų. Komandą sudaro mokyklos gamtos mokslų mokytojai (biologijos, chemijos ir fizikos) ir administracijos atstovas, kuruojantis gamtos mokslus. Mokyklos atrenkamos vadovaujantis atrankos kriterijais.

Mokyklų atrankos kriterijai

 • Mokykla įsipareigoja išbandyti programą 4 metus bent vienoje klasėje, pradedant 2018–2019 mokslo metais nuo 5 klasės, ir sudaryti sąlygas komandoms dalyvauti mokymuose. Pateikiamas raštiškas laisvos formos direktoriaus sutikimas, patvirtintas steigėjo įgalioto asmens (pvz., Švietimo skyriaus vedėjo).
 • Yra sudaryta mokyklos komanda. Pateikiamas mokyklos direktoriaus patvirtintas sąrašas.
 • Komandos nariai įsipareigoja dalytis patirtimi ir mokymuisi skirta parengta medžiaga, leidžia stebėti pamokas ir kitas veiklas. Pateikiamas raštiškas laisvos formos komandos narių pasirašytas sutikimas.
 • Sąlygos mokinių gamtamokslinei tiriamajai veiklai užtikrinti.
 • Trumpas laisvos formos motyvacinis laiškas.

Kviečiame iki 2018 m. gegužės 7 d. pildyti mokyklų ketinimo dalyvauti atrankoje anketą.

Jūsų užpildytoje anketoje nurodytu asmens ryšiams elektroninio pašto adresu išsiųsime prisijungimą prie Google Diske esančio aplanko, į kurį iki gegužės 16 d. 9 val. galėsite sukelti atrankos kriterijuose nurodytų dokumentų kopijas.

Į išbandymą pakviestas mokyklas informuosime nurodytu asmens ryšiams elektroninio pašto adresu iki birželio 1 d. darbo pabaigos.

Birželio mėn. planuojamas įžanginis seminaras mokyklų komandoms ir savivaldybių specialistams ar steigėjo atstovams.

Jei turėtumėte klausimų, galite kreiptis į Oną Vaščenkienę elektroniniu paštu ona.vascenkiene@upc.smm.lt

Ona Vaščenkienė
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

Visi planai išsaugoti orą, vandenį ir biologinę įvairovę,

 

iš tikrųjų yra planai – išsaugoti žmogų.

 

 

 

2018-04-24

 

 

 

Balandžio 18 d. mūsų Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio  gimnazijoje G2a ir G2b klasėse viešėjo Kultūros centro „In Actio“ direktorė Dovilė Rupšytė bei aplinkos apsaugos inspektorius, kurių tikslas buvo supažindinti mokinius su aplinkosauginiu šveitimu, ekologiniu ugdymu, gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektais. Aplinkosauginis švietimas yra labai svarbus mūsų jaunajai kartai ir ne tik. Jo tikslas – ugdyti brandžią, turinčią aplinkos apsaugos žinių, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, įvertinti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

 

Nuo 2017 m. „In Actio“ įgyvendina projektą „Apsaugokim Baltijos Jūrą“, kurio tikslas sumažinti taršą Lietuvos upėse, kurios pasiekia Baltijos jūrą ir sumažinti lašišų brakonieriavimo veiklą Lietuvoje. Mokiniai išgirdo daug įdomių bei naudingų įžvalgų, kas tikėtina paskatint ateityje prisidėti prie Neries bei Baltijos jūros saugojimo.

 

 

 

                                                                  Biologijos mokytoja metodininkė Regina Komar

 

10-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada

2018-04-19

Kviečiame su savivaldybės mokiniais pasidalinti informacija apie 10-ąją Lietuvos gamtos mokslų olimpiadą, kuri vyks gegužės 18 d. ir yra skirta 2003 m. ir vėliau gimusiems mokiniams. Pridedame informacinį raštą.

 

 

 

Gražios dienos,

 

Justina Aglinskaitė

 

 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro

 

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus metodininkė

+370 626 82267

Kvietimas dalyvauti 10-ojoje Lietuvos ga
Adobe Acrobat Document 66.3 KB

„Złote różki”

 

2018-04-17

Słoneczne wiosenne dni sprzyjają, aby jak najdłużej być na łonie przyrody, poznawać ją, a także uczyć się tajemnic współdziałania przyrody żywej z nieożywioną.

Zagrody ekologiczno-edukacyjne to propozycja poznania i doświadczenia życia wiejskiego i pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa, gamą kolorów, kształtów, dźwięków i smaków wsi. 11 kwietnia udaliśmy się do największego w Litwie gospodarstwa hodowli kóz, czyli „Złotych różek”, które liczy 600 sztuk.

Daugiau skaitykite skiltyje PL

Regina Komar

VILNIAUS RAJONO GAMTAMOKSLINIO TEORINIO - PRAKTINIO  KONKURSO   NUOSTATAI

2018-04-04

Registracija į konkursą baigta.

konkursas gamtos mokslu 2017-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 212.7 KB

„Biochomik 2018“

2018-04-05

 

 3 kwietnia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie już po raz trzynasty odbył się biologiczno- chemiczny konkurs wiedzy ,,Biochomik“, w którym wzięli udział uczniowie z 10 gimnazjów.

 

 Celem konkursu było nawiązanie do integracji międzyprzedmiotowej w zakresie nauk przyrodniczych (biologii i chemii) oraz rozwój współpracy między nauczycielami nauk przyrodniczych szkół polskich na Litwie.

 

 Uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie wzięli aktywny udział w tym konkursie, wykazali wspaniałą wiedzę i swoje zainteresowanie biologią oraz chemią... i zajęli bardzo dobre pozycje.

 

 Uczeń klasy G2b Ernestas Gulbickis zdobył I miejsce wśród uczniów klas G2, zaś Ewa Nowickaitie, uczennica klasy G2a - II miejsce. Natomiast wśród uczniów klas 8 Jakub Giedris był trzeci. Zwycięzcy otrzymali piękne, pamiątkowe encyklopedie biologiczne.

 

                Życzymy dalszych sukcesów!

 

Nauczycielka metodyk biologii Regina Komar

 

Įspūdžiai iš respublikinė konferencijos „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2018“

2018-03-30

 

Jau penktus metus iš eilės „Saulės“ privati gimnazija gamtos mokslų mokytojus ir jų mokinius kvietė dalyvauti respublikinėje konferencijoje „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2018“. Šiais metais konferencija buvo skiriama Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferencija vyko kovo 14 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7).

 

Konferencija prasidėjo 10 val., ją atidarė ir dalyvius pasveikino Irena Baranauskienė „Saulės“ privačios gimnazijos direktorė. Po dalyvių pasveikinimo paskaitą skaitė VU FF Branduolinių ir elementariųjų dalelių  fizikos centro vadovas prof. J. Vaitkus. Jis supažindino konferencijos dalyvius Kas nauja pasaulio pažinime ir technologijose? Ką pasirinkti studijuoti, kad įsijungtum į verslą ar tyrimus? Vėliau Eglė Kesylienė, AMES vadovė, Britų tarybos sertifikuota Education UK konsultantė supažindino būsimus abiturientus su Gamtos mokslų studijomis Jungtinėje karalystėje ir JAV, už ir prieš. Taip pat Sandra Steponavičienė, UAB „Inospectra“ produktų vadovė pristatė modernią gamtos mokslų laboratoriją mokykloje. Po įžanginės dalies mokiniai buvo suskirstyti į keturias sekcijas – chemijos, fizikos, biologijos ir ekologijos, kuriose skaitė savo pranešimus. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos IIIG klasės mokiniai Dariuš Savel ir Slavomir Četyrkovski ekologijos sekcijoje pristatė atliktą tiriamąjį darbą „Bioplastiko savybių ir jo irimo miško dirvožemyje tyrimas“. Iš viso konferencijoje buvo pristatyti 51 tiriamasis darbas. Iš jų po 13 tiriamųjų darbų buvo pristatyta ekologijos ir biologijos sekcijose, 15 – fizikos sekcijoje ir 10 – chemijos. Konferencijoje dalyvavo gimnazijinių klasių mokiniai iš visos respublikos, tiriamieji darbai buvo pristatyti šiuolaikiškai ir įdomiai, mokiniai nestokojo išradingumo ir humoro jausmo, visi dalyviai buvo apdovanoti organizatorių padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

 

 

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos biologijos mokytoja Jūratė Taučiuvienė

 

Sveikiname!!!

Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos abiturientas Konstanty Keda – Lietuvos mokinių biologijos olimpiados nugalėtojas

2018-03-16

Kovo 8-10 dienomis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko  51-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, kurioje dalyvavo 113 jaunuolių iš visos Lietuvos. Vilniaus rajonui atstovavo Mickūnų gimnazijos abiturientas Konstanty Keda. Tris dienas vykusi olimpiada mokiniams buvo ne tik galimybė pagilinti ir pademonstruoti biologijos žinias, bet ir susipažinti su bendraminčiais.


Iš visos Lietuvos į gimnaziją susirinkusiems biologijos mokytojams surengta išvyka po Mažeikių rajoną. Aplankyta AB ORLEN Lietuva, Akmenės krašto muziejus, žolininkės Jadvygos Balvočiūtės ūkis, Viekšnių vaistinės muziejus. Taip pat surengtos paskaitos apie šikšnosparnius ir genealoginius medžius.

12 klasių mokinių grupėje Mickūnų gimnazistas Konstanty Keda laimėjo 1-ąją vietą ir galimybę iškovoti kelialapį į Irane vyksiančią tarptautinę olimpiadą.

Sveikiname Konstanty ir jo biologijos mokytoją metodininkę Eleonorą Makovską.

Informacija paruošta pagal www.vrsa.lt

Vilniaus r. biologijos mokytojų ir

11-12 klasių mokinių dėmesiui

2018-03-05

Tęsiame jau tradicija tapusias pratybas 11-12 klasių mokiniams, planuojantiems laikyti biologijos brandos egzaminą. Biologijos mokytojos metodininkės Alina Kodikienė ir Regina Stankevičienė kviečia Jus kovo 15 d. į pratybas tema "Kaip sėkmingiau išlaikyti biologijos brandos egzaminą". Per užsiėmimą trumpai paanalizuosite 2017 m. biologijos egzamino užduotis, atliksite mokytojų-lektorių parengtas užduotis ir analizuosite dažnai daromas klaidas. Pratybų didžiąją dalį sudarys įvairių stilių užduočių sprendimas.

Į pratybas kviečiami 11 - 12 kl. mokiniai ir jų mokytojai. Dalyvių prašome atsivežti biologijos egzamino programą ir savo pasirinktų klausimų ar užduočių pasikonsultavimui. Pratybos vyks kovo 15 d. Vilniaus r. savivaldybės didžiojoje salėje. Pratybų pradžia 13.30 val.

Maloniai kviečiame.

Alina Kodikienė ir Regina Stankevičienė

Biologija biomedicinos studijų kontekste

 

 2018-03-05

 

                       2018 metų vasario 22 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko mokymai ,,Biologija biomedicinos studijų kontekste“, skirti Lietuvos biologijos mokytojams. Seminarą organizavo Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos aktyvas ir LSMU karjeros centras.

 

                      Pagrindinis renginio tikslas buvo supažindinti biologijos mokytojus su studentų mokymo aplinkomis bei vykdomomis veiklomis ir pateikti iššūkį mokytojams - savarankiškai atlikti įvairias praktines užduotis, kurias atlieka studentai mokymosi proceso metu. Sudarant šio seminaro programą, buvo atsižvelgta į mokytojų pageidavimus. Renginio programa puikiai atitiko vidurinio ugdymo biologijos BP reikalavimus.

 

                      Seminaras buvo svarbus tuo, kad 60 dalyvių sėkmingai atliko  įvairias praktines veiklas, nes darbas buvo puikiai organizuotas.  Mokytojai turėjo išskirtinę galimybę patobulinti savo praktinius įgūdžius ir išbandyti inovatyvius LSMU studentų mokymo(si) metodus ir priemones.

 

                      Mokymų metu mokytojai atliko praktikos darbą ,,Nukleorūgščių elektroforezė“. Biochemijos katedros darbuotojai išsamiai apibūdino šios katedros veiklas, pristatė elektroforezės metodo taikymo galimybių naujoves. Mokytojai pasinaudojo galimybe atlikti šį eksperimentą, taikydami naujausias   metodikas, naudodamiesi pačiomis naujausiomis priemonėmis.

 

                       Ekstremalios medicinos katedroje sprendėme sudėtingas klinikines situacijas, naudodamiesi skubios pagalbos procedūrų mokymui skirtais kompiuterizuotais gaivinimo manekenais, modeliais bei imitacinių situacijų simuliatoriais. Patologinės anatomijos klinikoje stebėjome patologinių procesų ir ligų sukeltus organų, audinių ir ląstelių struktūrinius pokyčius. Be to, mokymų metu buvo pristatytos kaklo ir pečių juostos įtampos mažinimo praktinės rekomendacijos ir sudaryta galimybė mokytojams darbo vietoje atlikti specializuotą mankštą.

 

                      Seminaro praktinės veiklos buvo labai naudingos  mokytojams. Viską puikiai įsiminėme, nes užduotis  atlikome savarankiškai. Pajutome, kokia didelė yra studentų atsakomybė už savo rezultatus, nes jie privalo mokytis ir išmokti savarankiškai. Prasmingai skamba LSMU dėstytojų žodžiai: ,,Kiek išmokai pats, tiek ir turėsi ateityje“.

 

                      Dėkojame Lietuvos biologijos mokytojų asociacijai ir LSMU komandai už prasmingą biologijos mokytojų žinių ir įgūdžių bagažo papildymą, šiltą priėmimą ir skanius pietus universiteto kavinėje šaltą žiemos dieną.

 

 

 

Biologijos mokytojos metodininkės Regina Stankevičienė ir Alina Kodikienė

 

V. Zavecko paskaita.pdf
Adobe Acrobat Document 9.1 MB
DNR ELEKTROFOREZĖ.pdf
Adobe Acrobat Document 828.6 KB

„Mobilioji bioklasė“

2018-02-14

 

Sausio 31 dieną Vilniaus rajono Kalvelių St. Moniuškos gimnazijoje IIG- IVG klasių mokiniai, vadovaujami chemijos vyresniosios mokytojos Kristinos Slavinskos, biologijos vyresniosios mokytojos Marijos Gerasimovič bei šių dalykų kuratorės direktoriaus pavaduotojos ugdymui Anos Barkovskajos, sėkmingai dalyvavo 4 valandų trukusioje gamtamokslinėje chemijos – biologijos pamokoje už klasės ribų. Pamoka organizuota pagal  „Mobiliosios bioklasės“ programą, kurią vykdo Vilniaus universitetas ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Gimnazijoje svečiavosi  ir programoje dalyvavo 10 klasės mokiniai iš Mostiškių mokyklos daugiafunkcinio – centro.

 

Pamokos  tikslas - patenkinti smalsių, kritiškų ir viskuo besidominčių mokinių poreikius. Praplėsti mokinių akiratį gamtos mokslų srityse, parodyti praktinius dalykų pritaikymus.

 

„Mobilioji bioklasė“ tai pirmoji šalyje mobili laboratorija, kuri supažindina moksleivius su naujausiais biomokslų laimėjimais.

 

Moksleiviai dirbo su tikra mokslininkų įranga, dalyvavo pipetavimo olimpiadoje, geriausieji buvo apdovanoti. Dalyviai susipažino su DNR, tyrė ją moderniais mokslo metodais, atliko eksperimentą, kuriuo metu turėjo nustatyti, ar erkė nebuvo užsikrėtusi encefalitu ir borelijos bakterijomis, sukeliančiomis Laimo ligą. 

 

Moksleiviai turėjo galimybę pabendrauti su grupe jaunų mokslininkų, pristatančių moksleiviams gamtos mokslų įdomybes bei perspektyvas, kurios palengvins mokiniams būsimos profesijos pasirinkimą.

 

„Mobiliosios bioklasės“ atvykimas labai prisidėjo prie moksleivių ugdymo, paskatino domėtis gamtos mokslais, leido patirti atradimų džiaugsmą.

 

Chemijos vyresnioji mokytoja

 

Kristina Slavinska

 

Daugiau rasite skiltyje "Įvykę renginiai" ir PL

 

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas

2018-01-15

 

            2018 m. sausio 12 dieną Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje įvyko 52-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (9–12 (I-IV gimnazijos) klasės) rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo Vilniaus rajono mokyklų 57 mokiniai ir biologijos mokytojai.

 

          Olimpiados pradžioje dalyvius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova ir Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin.

 

Kol mokiniai sprendė olimpiados uždavinius, Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja Marija Gerasimovič organizavo visų atvykusių rajono biologijos mokytojų ekskursiją į Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centrą. Direktorė Leokadija Pavtel pristatė Krizių centro veiklą, papasakojo apie pertvarką socialinių paslaugų teikime. Buvo pristatyta informacija apie Krizių centro padalinius, paslaugas, paslaugų gavėjus, padaliniuose teikiamą pagalbą. Susitikimo metu mokytojai pateikė nemažai klausimų, kalbėta apie visokeriopą pagalbą vaikui, šeimai mokykloje, namuose, Krizių centre. Kai kurie dalyviai sujaudinti iki ašarų pasakojo gyvenimiškas istorijas ir sunkumus, su kuriais susiduria. Atsisveikinant vieni kitiems linkėjo prasmingų darbų bei sklandaus bendradarbiavimo.

 

Grįžus į gimnaziją, prie kavos puodėlio, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova aptarė aktualius einamus darbo klausimus ir švietimo naujoves. Mokytojai pasidalino gerąja patirtimi biologijos mokytojo darbe ir su nekantrumu pasitiko išeinančius iš klasių savo mokinius.

 

Laikas praėjo nepastebimai tiek mokiniams, tiek ir mokytojams.

 

 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos

 

biologijos vyresnioji mokytoja Marija Gerasimovič

 

 


 

2018-01-10

Kviečiame jūsų savivaldybių mokyklas dalyvauti Šalies mokinių foto darbų konkurse „Vandens ženklai“.

Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti.

Konkursą organizuoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkursas vykdomas dviem etapais: pirmas etapas vyks savivaldybėse. Konkursą organizuoja vandens tiekimo įmonės kartu su savivaldybių švietimo padaliniais.

Pirmųjų vietų laimėtojų darbai siunčiami šalies konkurso etapui. Jie turi būti atsiųsti iki 2018 m. balandžio 27 d. adresu:

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija,

Laisvės pr. 117 A, 06118 Vilnius

Informacija tel. (8 5) 230 13 70 arba el. paštu birute@lvta.lt

 

Pagarbiai

Ingrida Kučiauskienė

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Ingrida.Kuciauskiene@lmnsc.lt

www.lmnsc.lt

Vandens zenklai_nuostatai_2018.pdf
Adobe Acrobat Document 673.0 KB
Vandentvarkos imoniu sarasas.pdf
Adobe Acrobat Document 239.5 KB

Tarptautinis projektas „Regiono paveldas. Žolininkystė“

2018-01-05

2017 metais Rudaminos F. Ruščico gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „Regiono paveldas. Žolininkystė“.

Lapkričio 15 dieną kartu su svečiais iš Lenkijos Lochovo miesto gimnazistai apsilankė Čekoniškių verbų ir buities seklyčioje.

Daugiau rasite skiltyje "Įvykę renginiai" ir PL

 

https://biologai.jimdo.com/įvykę-renginiai/

https://biologai.jimdo.com/pl/

 

 

 

Netradicinės integruotos pamokos Kėdainiuose

 

2017-11-22/23

 

Lapkričio 22-23 d. Rudaminos F. Ruščico  gimnazijos III ir IV klasių gimnazistai su lenkų kalbos mokytoja H. Strela, biologijos mokytoja K. Voitechovič ir lietuvių kalbos mokytoju A. Prelgausku keliavo į Kėdainius. Šiame puikiame Lietuvos  mieste mokiniai dalyvavo integruotose lenkų ir lietuvių kalbų, istorijos bei biologijos pamokose. Kėdainių senamiestyje gimnazistai gilinosi į daugiakultūrio miesto istoriją, apibendrino ir pagilino žinias apie Renesanso epochos ir reformacijos įtaką Lietuvos švietimo bei kultūros raidai. Daugiau skiltyje "Įvykę renginiai" ir PL.

 

https://biologai.jimdo.com/įvykę-renginiai/

 

https://biologai.jimdo.com/pl/

 

 

VILNIAUS RAJONO GAMTAMOKSLINIO TEORINIO - PRAKTINIO  KONKURSO   NUOSTATAI

2017-12-13

 

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Gamtamokslinio teorinio - praktinio konkurso   (toliau – Konkursas)  nuostatai reglamentuoja konkurso  tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo, vykdymo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

 

 

 

II.                KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

 

2.      Tarpdalykinė gamtos mokslų (biologijos ir chemijos) integracija;

 

3.      Ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą;

 

4.      Suteikti galimybę lavinti eksperimentinio darbo įgūdžius;

 

5.      Dalintis gamtos mokslų mokymosi patirtimi su kitomis mokyklomis, užtikrinti gerosios patirties sklaidą.

 

 

 

III.             ORGANIZATORIAI

 

 

 

6.      Konkursą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų chemijos ir biologijos mokytojų metodiniai būreliai.

 

7.       (

 

IV.             DALYVIAI

 

 

 

7.        Konkursas skirtas Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų 9 ir 10 (I ir II gimnazijų) klasių mokiniams.  Konkurse gali dalyvauti po du mokinius iš kiekvienos mokyklos. Vienas 9 ir vienas 10 (I ir II gimnazijų) klasių mokiniai.

 

7.1.Konkurse dalyvauja mokyklos, laiku pateikusios registracijos anketą.

 

 

 

V.                VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 

 

 

8.    Konkursas organizuojamas kiekvienų metų kovo - balandžio mėn. Konkreti kiekvienų metų konkurso vieta ir laikas skelbiami prieš mėnesį iki konkurso.

 

 

 

VI.             KONKURSO EIGA

 

9.    Konkursas organizuojamas  dviem etapais.

 

 

 

9.1.        Pirmas etapas:  komandinis teorinių  užduočių sprendimas (60 min.);

 

9.2.        Antras etapas praktinės integruotos biologijos ir chemijos užduoties atlikimas ir aprašymas dirbant porose.  (90 min.).

 

10.  Atliekant konkurso praktinę užduotį privaloma laikytis saugaus elgesio taisyklių, sprendžiant teorines užduotis galima naudotis tik organizatorių pateikta papildoma informacija.

 

11. Konkursinės užduotys dalyviams bus pateikiamos gimtąja kalba.

 

 

 

 

 

VII.          VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

12.  Konkurso užduotis ir vertinimo kriterijus rengia komisija, sudaryta iš Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų chemijos ir biologijos mokytojų.

 

13.  Konkurso nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami tą pačią dieną, vertinimo komisijai baigus darbą.

 

14.  I – III vietų laimėtojams įteikiami asmeniniai suvenyrais ir diplomai.

 

15.   Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

 

16.   Pagerbiami mokinius konkursui paruošę mokytojai.

 

 

VIII.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

17.  Informacija apie Konkursą skelbiama  interneto tinklalapiuose chemijosmokytojui.jimdo.com  ir https://biologai.jimdo.com   

 

 

 

18.  Konkurso organizatoriai pasilieka teisę renginio nuotraukas, vaizdo medžiagą publikuoti ir naudoti žiniasklaidoje.

 

_____________________________________________

 

Viktorina „AIDS: geriau žinoti 17” – jau sukvietė per 300 organizacijų

2017-11-22

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai primena, kad iki š.m. lapkričio 28 d. dar galima užsiregistruoti į viktoriną - protmūšį - „AIDS: geriau žinoti“. Viktorina jau sukvietė per 300 organizacijų, kurios subūrė virš 17 tūkst. asmenų, norinčių varžytis protų mūšyje.   
 
Artėja Pasaulinė AIDS diena (gruodžio 1-oji). Pažymėdamas šią datą, ULAC kviečia ugdymo įstaigas, aukštąsias mokyklas, visuomenines organizacijas ir kitas bendruomenes dalyvauti viktorinoje - protmūšyje - „AIDS: geriau žinoti 17“. Protmūšis – tai intelektualus žaidimas, kurio metu dalyviai varžosi, kas greičiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse.
 
Organizacijos, norinčios dalyvauti viktorinoje, iki š.m. lapkričio 28 d. kviečiamos užpildyti registracijos formą čia ir nurodyti iniciatyvos koordinatoriaus vardą, pavardę, el.paštą, organizacijos pavadinimą, įstaigos adresą, dalyvių skaičių. Viktorinos užduotys dalyvius pasieks š.m. lapkričio 29 d.
 
Patarimai organizatoriams:

 

 • informuokite bendruomenę apie iniciatyvą, suburkite komandas;
 • siekiant sutelkti visą mokyklos bendruomenę, formuokite mišrias (mokiniai, mokytojai, tėvai) komandas iki 10 asmenų;
 • suburkite komandas atsižvelgdami į bendruomenės poreikius;
 • pakvieskite bendruomenę šią dieną segėti raudonus kaspinus;
 • nepamirškite sirgalių. 

 

Renginio eiga:

 

 1. Renginio vedėjai supažindina dalyvius, kokiu tikslu organizuojama viktorina – protmūšis, jiems papasakoja kada ir kaip pradėta minėti Pasaulinė AIDS diena (gruodžio 1-oji).

 

 1. Suskirstykite ir susodinkite komandas prie stalų, kur paruoštos priemonės viktorinos atsakymams fiksuoti.  Pasirūpinkite, kad būtų bent du žmonės, kurie surinks atsakymus iš komandų (po kiekvieno atsakyto klausimo). Klausimui atsakyti skirkite 1,5 minutės, o laikui praėjus – atsakymų lapus surinkite.  Tik tuomet yra parodomas teisingas atsakymas.

 

 1. Paskirkite vieną žmogų taisyti pirmųjų klausimų atsakymus. Kas keletą klausimus pateikite komandų rezultatus, kad joms nereiktų laukti kol bus ištaisyti visi atsakymai. Rezultatai turėtų būti matomi visą žaidimo laiką, taip silpnesnės komandos galės pasitempti.

 

 1. Apdovanokite tiek laimėtojus, tiek dalyvius (dovanomis turėtumėte pasirūpinti patys – būkite išradingi).

 
Reikalingos priemonės: kompiuteris, projektorius, projektoriaus ekranas, įgarsinimas (pagal poreikį), stalai, rašymo priemonės, popierius.


  Organizatoriams bus įteikiami padėkos raštai.
 
Viktorinos “AIDS: geriau žinoti 17“ registracijos formą rasite ir čia.
 
Daugiau informacijos apie ŽIV/AIDS galite rasti mūsų internetinėje svetainėje ulac.lt.
 
Maloniai kviečiame dalyvauti!
 
Daugiau informacijos:
Zigmas Nagys
8 684 33174, z.nagys@ulac.lt
Švietimo ir komunikacijos skyrius
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

KVIEČIAME JUS AKTYVIAI DALYVAUTI KONFERENCIJOJE
„GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE 2018“

2017-11-13
XXIV nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE 2018“
2018 m. balandžio 20-21, Šilutė
Konferenciją organizuoja:
Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“
Konferencijos partneriai:
Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla Ekologinio švietimo centras, savaitraštis "Žaliasis pasaulis"

 

DAUGIAU: http://www.gu.puslapiai.lt/GU_konferencija_2018/konferencija_GU24.htm
--
MMC "Scientia Educologica"
K. Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai, Lietuva / Lithuania
Svetainė: http://www.gu.puslapiai.lt
E-mail: gu@gu.puslapiai.lt
Skype: scientia12
Skype: scientia12
Facebook: https://www.facebook.com/ScientiaEducologica

GU24_2018.pdf
Adobe Acrobat Document 262.7 KB

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja varžytuves ,,Sveikatos skrynia“

2010-10-24

Jų tikslas – didinant mokinių motyvaciją saugoti sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos gebėjimus, plėtoti sveikatinimo ir žalingų įpročių prevencijos veiklas įdomiomis, patraukliomis formomis.

 

Mokyklų komandoms pravers ne tik žinios iš įvairių mokomųjų dalykų, bet ir sugebėjimas konstruktyviai mąstyti, mokėjimas žinias pritaikyti praktikoje

 

Žinių varžytuvės vyks lapkričio 9 d. (dalyvauja 5 – 6 klasių komandos) ir lapkričio 23 d. (7 – 8 klasių komandos) Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, Vilniuje (Žirmūnų g. 1B).

 

Pradžia 12 val.

 

Norinčios dalyvauti komandos kviečiamos registruotis iki spalio 31 d. (5 – 6 klasių komandos) ir iki lapkričio 16 d. (7 – 8 klasių komandos) siunčiant registracijos anketą el. paštu: rytis.rimgaila@lmnsc.lt

Registracijos anketa ir renginio programa čia:

 

http://www.ssus.lt/lt/naujienos/213/

 

 

Pasiteirauti apie renginį galima tel. (8 5) 276 6775 ar nurodytu el. paštu.

 

Dalyvių skaičius ribotas.

 

Taip pat bus sudaromas užduočių bankas, kuriam siūlome teikti įvairias užduotis, susijusias su sveikata, žmogaus anatomija, fiziologija, sauga.

 

Įdomiausių užduočių autoriai apdovanojami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais, specialiais prizais. Užduotis siųsti iki spalio 31 d. el. paštu: irena.peciuliene@lmnsc.lt

 

·       Varžytuvių taisyklės

·       Registracijos anketa

·       Dienotvarkė (5 – 6 klasių)

·       Dienotvarkė (7 – 8 klasių)

Pagarbiai

Rytis Rimgaila

Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Žirmūnų 1B, Vilnius

tel.: (8 5) 2766775

www.lmnsc.lt

171009_Žinių varžytuvių taisyklės.jpg
JPG Image 835.5 KB

Vilniaus r. biologijos ir chemijos mokytojų dėmesiui,

2017-10-12

š. m. spalio 30 d. Vilniaus r. savivaldybės didžiojoje salėje įvyks seminaras tema "Pamokos kokybė. Pamokos planavimo ir organizavimo aspektai". Seminaro kaina - 15 eurų. Dalyviai gaus akredituotos įstaigos pažymėjimus.

Registracija vyksta iki spalio 15 d. el. paštu anapavilovic@gmail.com

Registruojantis pateikti vardą, pavardę ir darbovietę.

 

Įspūdžiai iš tarptautinio konkurso „Young People In European Forests“ Vengrijoje

2017-10-04

 

Rugsėjo 27-30d. nacionalinį „Young People In European Forests“ (liet. Jaunimas Europos Miškuose) etapą laimėję Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės JMB „Lūšiukai“ nariai Monika Viduto (IVG), Rugilė Andrejevskytė (IVG), Dariuš Savel (IIIG)  su vadove Jūrate Taučiuviene ir tarptautinio konkurso komisijos nariais Anžela Graževič-Kulik bei Mindaugu Maksvyčiu vyko į Vengriją, kur vyko konkurso finalai. Ten mokiniai buvo išskirstyti į komandas, sudarytas iš trijų skirtingų šalių atstovų  (manoje buvo mokiniai iš Lietuvos, Čekijos ir Vengrijos).

 

Daugiau skaitykite skiltyje "Įvykę renginiai".

 

 

 

Rugilė Andrejevskytė

 

Vilniaus r. Marijampolio M. Lukšienės gimnazija, IVG kl., JMB „Lūšiukai“

 

būrelio vadovė, biologijos mokytoja Jūratė Taučiuvienė.

 

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo

 

2017-09-26

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo.

 

Pedagogų stažuočių programų turinys turi atskleisti mokyklos gerąją patirtį, sėkmingą naujų metodų taikymą, IKT naudojimą ugdymo procese, ugdymo tobulinimo veiksmų organizavimo modelius ir formas, mokinių pasiekimų vertinimą, ugdymo proceso efektyvumo didinimą ir pan.

 

Mokyklos, kurių parengtos stažuočių programos bus atrinktos, priims 2–3 mokytojus iš kitų Lietuvos mokyklų ir turės galimybę nusiųsti savo mokyklos mokytojus į kitas mokyklas stažuotis pagal jiems aktualią tematiką. Stažuotės trukmė – 5 dienos.

 

Pagrindinis stažuočių tikslas – suteikti galimybę mokytojams stažuotojams susipažinti su kitų mokyklų ir mokytojų, ekspertų gerąja patirtimi.

 

Bus atrinkta 60 stažuočių programų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Stažuotėse dalyvaus 180 pedagogų. Stažuotėse dalyvausiančių mokytojų išlaidos (kelionė, maitinimas, viešbutis) bus apmokamos projekto lėšomis. 

 

Reikalavimai paraiškų teikėjams:

 

 • paraiškas gali teikti mokyklos (mokytojų komandos, mokytojai), dirbančios pagal bendrojo ugdymo programas;

 • paraiškos turi būti pateiktos iki 2017 m. spalio 10 d.;

 • paraišką ir stažuotės programą roma.sausaitiene@upc.smm.lt;

 • stažuočių tematika gali būti įvairi ir apimti visų dalykų mokymą: socialinius mokslus, kalbas, pradinį ugdymą, matematiką, gamtos mokslus, IT taikymą pamokose, menus, etiką, muziką, technologijas ir pan.

  Stažuočių programos ir paraiškos formos: pridedama.

 • http://www.upc.smm.lt/naujienos/stazuote/trumpos.php

  Atrankos vykdymas:

 • Stažuočių programų atranką vykdo UPC. Atrinktas stažuočių programas UPC padės parengti kaip kvalifikacijos tobulinimo programas, jos bus teikiamos akredituoti Ugdymo plėtotės centre.

 • Pasibaigus atrankai, UPC informuos visus paraiškų teikėjus apie atrankos rezultatus.

   

 

Roma Sausaitienė
Ugdymo plėtotės centro projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) veiklos vadovė

 

Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius
Tel. (8 5) 277 2171

 

Roma Sausaitienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų su nuolaida

 

2017-09-22

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų į koncertus su 50% nuolaida – spalio 6 d. simfoninis koncertas „Gintaras Januševičius skambina G. Gershwiną“ ir spalio 29 d. kamerinis koncertas „Haruspicija“.

 

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro informacija
http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojas/orkestras/Kvietimas-Mokytojams-1-.pdf
Leidykla "Šviesa" išleido naują leidinį BIOLOGIJA.
2017-09-20
Dešimt žingsnių egzamino link. Tai puiki pagalba abiturientui, ketinančiam laikyti valstybinį brandos egzaminą, ir biologijos mokytojui, rengiančiam savo mokinius šiam egzaminui.
Įterptasis vaizdas 1
Kuo ši knyga naudinga norint greitai ir efektyviai pakartoti bei susisteminti biologijos kurso medžiagą?

• Joje informacija išdėstyta eilės seka pagal biologijos VBE programą. Pateikiami egzamino programos reikalavimų punktai ir po jais trumpai ir aiškiai išdėstoma reikiama informacija. Pažymėtos sąsajos su kitų programos punktų medžiaga.

• Turinys daug kur pateikiamas lentelėmis, schemomis, paveikslais ir grafikais.

• Kiekvieno iš 10 žingsnių (skyrių) pabaigoje yra užduočių, skirtų pasitikrinti ir įsivertinti žinias bei gebėjimus.

• Užduočių atsakymai pateikiami internete www.sviesa.lt. Jie greitai pasiekiami naudojantis QR kodais.

• Leidinyje yra naudingų patarimų, padedančių suvokti užduočių reikalavimus, ką pravartu žinoti atliekant praktikos darbus.

Kviečiame pasiklysti „Augalų labirintuose“!

2017-09-20

 

Augalų kolekcionieriams ir puoselėtojams paskutinis rugsėjo savaitgalis ypatingas mėnuo - šiemet jau septintąjį kartą rengiama edukacinė kambarinių augalų paroda „Augalų labirintai“! Rugsėjo 29, 30 ir spalio 1 dienomis Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas (Studentų g., 39, Vilnius) vėl prisipildys įspūdingų eksponatų, kompozicijų, kolekcijų, bendraminčių šurmulio, vaikų klegesio. O pamatyti tikrai bus ko: dygliuotieji ir pūkuotieji kaktusai, įspūdingas skulptūras primenantys kaudeksiniai augalai, ryškiaspalviai sukulentai, bonsai medeliai, žiedų karalienės orchidėjos, vaikų simpatijas užkariavę vabzdžiaėdžiai, įvairūs gyvūnai. Eksponatus vertins kompetentinga komisija – jau pirmąją parodos dieną bus išrinkti gražiausi iš gražiausių.

 

Šiemet parodoje pasakosime istoriją, kaip nematyti užjūrio augalai atsirado Lietuvoje ir pasklido po mūsų senelių namus. Juk ne visada buvo galima nusipirkti augalą parduotuvėje! Kas buvo pirmieji mūsų dvarų oranžerijų gyventojai? Kaip močiutės trobelėje atsirado kalija, meilenis ar alijošius?

 

Jau tradicija, kad penktadienis vaikų diena, kurios metu vaikai galės įdėmiau įsižiūrėti į nepaprastą mus supantį augalų pasaulį, išklausyti paskaitos, pabendrauti su kolekcionieriais, išgirsti daug įtraukiančių istorijų, patyrinėti artimąją aplinką, piešti ir mokytis globoti gamtą. Norėdami atkreipti dėmesį į trapų gamtos pasaulį šiemet parodoje draugausime su gyvūnų prieglaudėlėmis. Juk ne tik augalai, bet ir gyvūnai nusipelno rūpesčio, priežiūros, pagarbos. Vaikai, atnešę gyvūnams maisto, parodą aplankys nemokamai, o suaugę – už vaikiško bilieto kainą.

 

Parodoje galima ne tik apsilankyti, bet ir joje dalyvauti ar savanoriauti. Kiekvienas žmogus, auginantis bet vieną įspūdingą augalą, gali tapti parodos dalyviu. Jauniausias parodos dalyvis, 2012 metais pateikęs parodai savo vabzdžiaėdžių augalų kolekciją, buvo penkiametis Jovaras Vėtra Vidugiris, todėl nei per jaunų, nei per senų dalyvauti parodoje nėra. Tereikia susisiekti su parodos organizatoriais (augalulabirintai@gmail.com).

 

„Augalų labirintų“ „Facebook“ paskyroje jau įsibėgėja konkursas „Augalų istorijos“, kuriame žmonės skatinami papasakoti keisčiausias, įsimintiniausias savo žaliųjų draugų įsigijimo istorijas. Šauniausi pasakojimai bus apdovanotos prizais! Turite tokią istoriją? Būtinai papasakokite ją mums!

 

Norintys į parodą atvežti savo augalus arba savanoriauti joje susisiekite su organizatoriais elektroniniu paštu: oranžerija@leu.lt arba augalulabirintai@gmail.com

 

 

 

 

 

Ateikite į parodą ir leiskite sau prabangą – paklaidžioti grožio ir estetikos labirintuose. Leiskite sau pasiklysti ir pailsėti nuo kasdienės rutinos!

 

Organizatoriai

 

Marijampolio M. Lukšienės gimnazijos jaunųjų miško bičiulių „Lūšiukai“ poilsis prie jūros

2017-09-11

 

Dauguma žmonių sako, kad po gerų savaitės trukmės atostogų reikia dar savaitės, kad pailsėtume, todėl džiaugiuosi, kad prieš akis dar visa vasara, nes 7 dienos, praleistos stovykloje „Mūsų žalioji vasara“, buvo nenusakomai nuostabios!

Daugiau skaitykite skiltyje "Įvykę renginiai".

 

Rugilė Andrejevskytė, I būrys, 17 metų

 

Vilnaus raj., Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

 

JMBB „Lūšiukai“