Sveiki atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų biologijos mokytojų metodinio būrelio svetainę!

Biologijos ir chemijos mokytojų konferencija –

galimybė pasidalinti patirtimi

2016-04-12

Nuolatinis tobulėjimas, asmeninių kompetencijų kėlimas – tai neatsiejama mokytojo darbo dalis.

Balandžio 7 d. įvyko Vilniaus r. biologijos ir chemijos mokytojų konferencija – paroda ,,Šiuolaikinio biologijos ir chemijos ugdymo realijos. Pasidalijimasis gerąja darbo patirtimi“, kurią organizavo Vilniaus r. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir rajono biologijos ir chemijos metodiniai būreliai.

Konferencijoje dalyvavo svečiai: Vilniaus r. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Vilniaus r. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova ir Švietimo skyriaus vyresnieji specialistai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, kuri pastebėjo, kad biologijos ir chemijos mokymo lygis rajone yra aukštas. Apie tai liudija šių dalykų brandos egzaminų, respublikinių bei tarptautinių olimpiadų, konkursų rezultatai.

Biologijos ir chemijos kuratorė Sofija Ryžova padėkojo visiems mokytojams, dalyvaujauntiems konferencijoje: pranešėjams  ir metodinių  darbų autoriams. Ji pabrėžė, kad  mokytojas negali sustoti vietoje, turi nuolat tobulėti. Tokia konferencija – tai puiki proga parodyti savo pedagoginį darbą, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis. Akcentavo mokytojo kaip lyderio vaidmenį.

Dabartiniai mokiniai auga socialinių tinklų ir smartfonų eroje, pagrindiniu pasaulio pažinimo įrankiu yra internetas.  Dar vienu taip vadinamos Z kartos charakteristiniu bruožu yra greitas rezultatas dedant mažai pastangų. Todėl XXI amžiaus mokytojas privalo ugdyti kritinį mąstymą, mokyti tyrinėti ir atrasti pasaulį, spręsti problemas. Taip pat svarbu yra mokyti vaiką savarankiškai rasti informaciją, ją tinkamai apdoroti ir pristatyti.

Apie tai kalbėjo konferencijos pranešėjai, kurie pateikė daug novatoriškų biologijos ir chemijos ugdymo idėjų. Buvo pristatyti respublikiniai ir tarptautiniai projektai, konkursai, kuriuose dalyvavo moksleiviai.

Mokytojai dalijosi savo patirtimi. Kalbėjo apie biologijos ir chemijos užsiėmimų galimybes kitose ugdymo erdvėse, pvz. Vilniaus Universitete, Vilniaus Kolegijoje, bendruovėje ,,Thermo Fisher Scientific”.

Daug dėmesio buvo skiriama biologijos ir chemijos bandymams ir tyrimams, kurie mokinių tarpe sulaukia nemažai dėmesio. Cheminių dumblių gaminimas, bandymai naudojant sausą ledą,  Avižienių ir Zujunų vandens telkinių biologinis – cheminis tyrinėjimas, dirvožemio rūgštingumo tyrimas ir jo įtaka Maišiagalos augalams, cheminės ir biologinės taršos vertinimas Bezdonių upelyje – štai kai kurios praktinių darbų temos. Mokytojai taip pat pristatė šiuolaikines technologijas, kurios buvo panaudotos laboratorinių darbų ir tyrimų atlikimui: planšetinį kompiuterį ,, Einstein Tablet”, įrankių lagaminą      ,,Ekolax”. Verta priminti, kad  rajono mokyklas aplankė šiuolaikiškai įrengta biocheminė laboratorija    ,,Mobilioji bioklasė”. Pasak mokytojų, moksleiviai dalyvauja tokiose užsiėmimuose su dideliu noru. Turi galimybę dirbti tikroje laboratorijoje, arčiau  susipažinti su moksline įranga, o kas svarbiausia – savarankiškai atlikti bandymus.

Konferencijos metu mokytojai pateikė nemažai kūrybiškų idėjų, skatinančių gamtamokslinių dalykų mokymosi motyvaciją. Tokios veiklos pavyzdžiais yra filmukų kūrimas, gamtos fotografavimas, viktorinos, inscenizacijos, biologinių modelių gaminimas iš polisterolio ir kartono, gamtinių dažų panaudojimas, periodinės cheminių elementų lentelės įsisavinimas integruojant su geografija arba lietuvių kalba, duonos kepimas, mokyklos puošimas trispalvėmis gervėmis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

Pranešėjai taip pat kalbėjo apie biologijos ir chemojos žinių gilinimą, pristatė naujas interneto resursų panaudojimo galimybes mokytojo darbe.

Visos konferencijos metu dalyviai galėjo susipažinti su metodinių darbų turiniu, apžiūrėti vaizdines priemones.

Apibendrindami konferenciją, mokytojai pastebėjo, kad tai buvo puiki galimybė pasidalinti patirtimi, tobulinti dalykines kompetencijas, pasisemti naujų idėjų tolesnėms darbams. Akcentavo aukštą konferencijos – parodos lygį, džiaugėsi tuo, kad mūsų rajone yra tiek daug šaunių, kūrybiškai dirbančių biologų ir chemikų ir išreiškė norą, kad panašios konferencijos būtų organizuotos ir ateityje.

 

Lilija Ogint, biologijos mokytoja metodininkė

Akimirkos iš konferencijos

,,Šiuolaikinio chemijos ir biologijos ugdymo realijos. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“

2016-04-07

Šiandien, 2016 m. balandžio 7 d. įvyko Vilniaus r. biologijos ir chemijos mokytojų konferencija ,,Šiuolaikinio chemijos ir biologijos ugdymo realijos. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“.

Čia mokytojai dalijosi savo patirtimi, pristatė biologijos ir chemijos metodines naujoves, kurias taiko savo darbe siekdami kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės. Visos konferencijos metu veikė metodinių darbų paroda, kuri ne vieną dalyvį privertė sustoti ir įsigilinti į metodinio darbo turinį, apipavidalinimą. Darbų gausa parodė, kokie yra ne tik kūrybingi mūsų mokytojai bet ir mokiniai, kurių darbai buvo eksponuojami parodoje.

Tekstą lenkų kalba rasite skiltyje PL.

Kviečiame pasidžiaugti konferencijos akimirkomis čia.

 

Nuotraukų autorė Ana Pavilovič-Jančis

SVARBI INFORMACIJA

Vilniaus rajono BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS DALYVIAMS

2016-04-05

Gerb. konferencijos dalyviai, savo darbovietėje būtinai prieš išvykstant į konferenciją parašykite prašymą direktoriaus vardu dėl leidimo dalyvauti konferencijoje, direktorius savo ruožtu turi parašyti įsakymą leidžianti jums dalyvauti konferencijoje. Toks formalumas reikalingas bus sąskaitai-faktūrai apmokėti už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, kuri gausite konferencijos metu.

Paklauskite, ar jūsų įstaigos vadovas apmokės gautą sąskaitą-faktūrą iš kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų. Kitu atveju konferencijos dalyvis privalės sumokėti už pažymėjimą grynaisiais pinigais (suma 6 eurai).

Čia galite susipažinti su konferencijos programa.

Pagarbiai, organizatoriai

Vilniaus rajono BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS MOKYTOJŲ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA jau greitai!!!

2016-04-01

Gerb. kolegos, mūsų visų konferencija artėja. Registracija į konferenciją baigta. Dėkojame visiems užsiregistravusiems.

Informuojame, kad konferencija vyks balandžio 7 d. Vilniaus r. savivaldybės (Rinktinės g. 50, Vilnius) didžiojoje salėje. Registracijos pradžia 9.00 val. Konferencijos pradžia 10.00 val.

Pranešėjams linkime įkvėpimo ir stiprybės, o metodinių darbų rengėjams - kūrybiškumo ir idėjų įgyvendinimo.

Pagarbiai, konferencijos organizatoriai

 

Mūsų konferencijos partneriai: Vilniaus rajono savivaldybė ir Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas.

Į biologijos egzaminą be baimės...

2016-03-16

Kovo 16 d. Vilniaus r. savivaldybės administracijos didžiojoje salėje įvyko jau tradicija tapusios pratybos tema "Kaip sėkmingiau išlaikyti biologijos brandos egzaminą", skirtą Vilniaus rajono švietimo įstaigų 11-12 klasių mokiniams. Iš 50 užsiregistravusių dalyvių, dėl mums neaiškių priežasčių, dalis mokinių neatvyko, bet tai nesutrukdė atvykusiems mokiniams produktyviai dirbti. Per užsiėmimą biologijos mokytojos metodininkės ir biologijos brandos egzamino vertintojos: Alina Kodikienė ir Regina Stankevičienė akcentavo svarbiausius dalykus, kurie gali padėti išlaikyti biologijos brandos egzaminą geriau. Mokiniai išklausę praktinius patarimus, atliko parengtas užduotis bei kartu su lektorėmis analizavo dažniausiai daromas klaidas. Dėkojame mokytojoms-lektorėms už praktinį užsiėmimą, skirtą laiką, nuoširdžius patarimus, inovatyvius sprendimus, kurie tikrai pravers mūsų mokiniams jau šią vasarą - egzaminų sesijos metu. Visiems būsimiems abiturientams linkime sėkmės.

Tariame ačiū mokytojoms, kurios lydėjo mokinius ir padėjo palaikyti darbinę, jaukią atmosferą.

Tikimės, kad mūsų susitikimai su 11-12 klasių mokiniais tęsis dar ilgai, nes tai NAUDINGA, PRAKTIŠKA, VERTINGA.

 

Ana Pavilovič-Jančis

biologijos vyresn. mokytoja

Lietuvos mokinių biologijos olimpiadai praūžus

2016-03-16

Kovo 10-12 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje įvyko 49-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Vilniaus rajoną šiais metais atstovavo 3 mokiniai: Konstanty Keda iš Mickūnų gimnazijos, Julijan Germanovič iš Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos ir Danielius Kodis iš Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazijos. Juos lydėjo biologijos mokytojos metodininkės: Regina Komar ir Ala Belevič.

Dėkojame mokiniams už garbingą Vilniaus rajono atstovavimą ir sveikiname mokinį Konstanty Kedą – III vietos nugalėtoją! Konstanty taip pat buvo pakviestas į mokinių grupę, kuri ruošis ir atstovaus Lietuvą tarptautinėje biologijos olimpiadoje. Sveikiname!!!

Dėkojame taip pat mokytojams, kurie ruošė, lydėjo ir palaikė mūsų mokinius respublikinės olimpiados metu.

Olimpiados akimirkas galite pažiūrėti čia.

Nuotraukų šaltinis http://www.olimpiados.lt/index.php/biologija

Ana Pavilovič-Jančis

Vilniaus r. Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazijos

biologijos vyresn. mokytoja

Vilniaus rajono BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS MOKYTOJŲ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA jau greitai!!!

2016-03-13

PRIMINIMAS

Gerb. kolegos, mūsų visų konferencija artėja. Primename, kad registracija į konferenciją vyksta iki kovo 24 d. Raginame nedelsti ir kuo skubiau apsispręsti dėl dalyvavimo. Taip pat laukiame Jūsų pranešimų temų, nes žinome, kad turite nemažai sukaupę gerosios patirties ir turite kuo pasidalinti. Jūsų nuolatinis tobulėjimas ir ieškojimas naujesnių, įvairesnių metodų, būdų bei Jūsų mokinių asmeninės sėkmės, o gal tiesiog svarbios istorijos yra labai laukiamos.

Linkime kūrybingų minčių.

Pagarbiai, konferencijos organizatoriai

 

Vilniaus r. biologijos ir chemijos mokytojų metodinė-praktinė konferencija vyks balandžio 7 d.

Žemiau rasite konferencijos nuostatus ir dalyvio anketą (ją rasite čia), kurią prašome siųsti nurodytais el. paštais iki kovo 24 d.

 

Biologijos mokytojų metodinis būrelis

konferencijos nuostatai_2016.pdf
Adobe Acrobat Document 310.0 KB
METODINIO DARBO STRUKTŪRA (1).pdf
Adobe Acrobat Document 272.4 KB

Gerbiamieji svetainės www.biologai.jimdo.com svečiai,

mūsų svetainė atsinaujino ir tikiuosi jos naujas įvaizdis padės Jums lengviau ir greičiau surasti aktualią informaciją. Jeigu langas, kuriame naršote yra per mažas arba per didelis siūlau pasinaudoti kompiuterio klaviatūros funkcija ctrl + (lango padidinimui) arba ctrl - (lango sumažinimui). Pvz. paspaudus ctrl ir kartu kelis kartus +, langas turėtų padidėti.

Jūsų idėjos dėl svetainės administravimo visada yra laukiamos. Būsiu dėkinga už atsiliepimus el. paštu anapavilovic@gmail.com

 

Pasinaudodama proga tariu nuoširdų ačiū kolegoms už nuolat siunčiamus straipsnius su nuotraukomis, ypač dėkoju Jūratei Taučiuvienei, Lilijai Ogint, Alinai Kodikienei, Kristinai Voitechovič, Beatai Petkevič, kurios šiais mokslo metais aktyviai dalijosi savo gerąja patirtimi, siuntė straipsnius, teikė aktualią informaciją.

Dėkoju mūsų kuratorei Sofijai Ryžovai, kuri nuolat dalijasi nuorodomis ir informaciniais pranešimais, kurie jos dėka beveik kiekvieną dieną atsiranda šioje svetainėje.

 

Visiems gražaus pavasario.

 

Nuoširdžiai,

administratorė Ana Pavilovič-Jančis

2016-03-09

Vilniaus r. biologijos mokytojų ir

11-12 klasių mokinių dėmesiui

Atnaujinta 2016-03-09

2016-02-04

Tęsiame jau tradicija tapusias pratybas 11-12 klasių mokiniams, planuojantiems laikyti biologijos brandos egzaminą. Biologijos mokytojos metodininkės Alina Kodikienė ir Regina Stankevičienė kviečia Jus kovo 16 d. į pratybas tema "Kaip sėkmingiau išlaikyti biologijos brandos egzaminą". Per užsiėmimą trumpai paanalizuosite 2015 m. biologijos egzamino užduotis, atliksite mokytojų-lektorių parengtas užduotis ir analizuosite dažnai daromas klaidas. Pratybų didžiąją dalį sudarys įvairių stilių užduočių sprendimas.

Į pratybas kviečiami 11 - 12 kl. mokiniai ir jų mokytojai. Dalyviai gali atsivežti savo pasirinktų klausimų ar užduočių pasikonsultavimui. Būtina registracija iki kovo 11 d. el. paštu: akodikiene@yahoo.com arba tel. 865622583. Pratybos vyks kovo 16 d. Vilniaus r. savivaldybėje. Pratybų pradžia 13 val.

Maloniai kviečiame.

Alina Kodikienė ir Regina Stankevičienė

Mūsų kolegė Alina Kodikienė dalijasi nuorodą http://www.engagingscience.eu/lt

Čia galite rasti įdomios informacijos ruošiantis pamokoms bei įdomių biologijos pamokų lietuvių ir kt. kalbomis.

2016-03-07

Vilniaus rajono BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS MOKYTOJŲ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA jau greitai!!!

2016-01-28

Vilniaus r. biologijos ir chemijos mokytojų metodinė-praktinė konferencija vyks balandžio 7 d.

Žemiau rasite konferencijos nuostatus ir dalyvio anketą, kurią prašome siųsti nurodytais el. paštais iki kovo 24 d.

Biologijos mokytojų metodinis būrelis

2016 m. biologijos olimpiados II etapo rezultatai
2016 biologijos olimpiada.pdf
Adobe Acrobat Document 275.7 KB

Įvykus biologijos olimpiados II etapui

2016-01-18

Sausio 15 d. Maišiagalos kun. J. Obremskio gimnazijoje įvyko 49-osios biologijos olimpiados II etapas, kuriame dalyvavo daugiau negu 60 mokinių iš Vilniaus rajono. Dėkojame biologijos mokytojai Danutai Gulbinovič ir visai mokyklos bendruomenei už svetingumą ir biologijos olimpiados organizavimą. Tariame ačiū visiems mokytojams, kurie dirbo biologijos olimpiados vykdymo komisijoje bei linkime sėkmės tiems mokytojams, kurie dirbs vertinimo komisijoje.

Žemiau kviečiu susipažinti su šių metų olimpiados užduočių atsakymais - vertinimo instrukcijomis.

http://www.olimpiados.lt/ informacija: Skelbiame 49-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miestų-rajonų turo užduotis ir jų atsakymus:

9-10 kl. užduotysatsakymų lapai | vertinimo instrukcija

 

11-12 kl. užduotysatsakymų lapai | vertinimo instrukcija

 

 

Olimpiados organizatoriai kviečia išsakyti savo nuomonę apie olimpiadą apklausoje, o iškilus klausimams dėl užduočių - prašome kreiptis el. paštu litbo@olimpiados.lt

Ana Pavilovič-Jančis

 

Dėl Lietuvos mokinių biologijos olimpiados sąlygų

2015-12-21

Prašome susipažinti su žemiau pateiktu dokumentu, kuriame yra pristatytos Lietuvos mokinių biologijos olimpiados sąlygos.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto-rajono etapas vyks 2016 m. sausio 15 d., olimpiados trukmė 3 val.

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto-rajono etapas vyks 2016 m. sausio 22 d., olimpiados trukmė 4 val.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados o
Adobe Acrobat Document 301.0 KB
Švietimo ir mokslo ministerija pradeda viešąsias konsultacijas dėl naujos mokinių pasiekimų vertinimo sistemos
2015-11-27
Svarstoma, kad abitūros egzaminus, kurie sukelia nemenką stresą abiturientams ir ne itin išsamiai parodo jų žinias ir kompetencijas, palaipsniui pakeistų kaupiamojo vertinimo sistema. Švietimo ir mokslo ministerija surengė pirmąją viešą konsultaciją su mokinių, studentų ir tėvų organizacijų atstovais, kurie išsakė savo siūlymus pristatytiems kaupiamojo vertinimo sistemos metmenims.

Vienas iš siūlomų variantų – kad sistemos pagrindu taptų mokinių pasiekimų įvertinimų kaupimas mokinio CV primenančioje informacinėje sistemoje. Įrašus apie save mokinys pildytų nuolat visą savo mokymosi mokykloje laiką (tikėtina – netgi visą gyvenimą). Jame atsispindėtų ne tik žinios, bet ir kitos mokinio kompetencijos, pvz., kultūrinės, socialinės, ekonominės ir kt. Ugdant mokinį mokykloje įgautų svorio ir jo kūrybinė, sportinė veikla, savanoriavimo patirtis, taptų svarbus socialinis emocinis ugdymas. 

Mokinys per mokslo metus galėtų palyginti, kokie jo pasiekimai kitų bendraamžių, klasės vidurkio kontekstu, kokios jo galimybės įstoti į norimą studijų programą ar pasirinktą specialybę, kur dar reikia labiau pasitempti, pvz., daugiau dėmesio skirti lietuvių kalbos rašybai, ir pan.

„Kaupiamojo vertinimo sistema siūloma kaip galima alternatyva, kadangi abitūros egzaminai kuo toliau tuo labiau nebeatitinka mokymosi visą gyvenimą dinamikos, nes specialybės keičiasi ir žmogaus patirtis kaupiama nuolat, o ne tik vieną pavasarį per egzaminus, dabartiniai egzaminai, išskyrus akademines žinias, nestimuliuoja kelti kitų asmeniui svarbių tikslų, pvz., socialinio ir emocinio intelekto lavinimo, beveik jokios reikšmės neteikiama mokinio kūriniams, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas. – Šiuo metu švietimas juda kitos vertinimo sistemos link. Naujame Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo apraše pabrėžiamas formuojamasis vertinimas, jau patvirtinta Brandos darbo programa, brandos darbą abiturientai galės rinktis nuo 2017–2018 mokslo metų, rengiamos Socialinio emocinio ugdymo ir vertinimo gairės“.

Pasak pristatyme dalyvavusio Lietuvos moksleivių sąjungos atstovo, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos mokinio Edvino Adomo Asanavičiaus, mokiniai tikisi, kad kaupiamasis balas bus tik brandos egzamino dalis. Kaupiamąjį balą būtų galima gauti už motyvacinį laišką ar pokalbį, neformaliuoju švietimo būdu įgytas kompetencijas, tokį balą galėtų gauti ir olimpiadų, nacionalinių konkursų laimėtojai. Kaupiamasis vertinimas sudarytų iki 2 balų pridėtinės vertės ir skaičiuotųsi kartu su bendruoju balu. Pasak Edvino, jei abiturientas prasčiau išlaikytų egzaminus, turimas kaupiamasis balas būtų šioks toks pagrindas po kojomis. Be to, balų rinkimas skatintų konkurenciją, vadinasi, ir motyvaciją, o padidėjęs dėmesys kompetencijoms, „augintų praktikų, ne vien akademinę kartą“.

Tobulinti egzaminų sistemą ir taikyti kaupiamąjį vertinimą numatyta Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje ir kituose strateginiuose švietimo dokumentuose.

Visi piliečiai savo nuomonę dėl svarstomos naujos mokinių vertinimo sistemos gali išsakyti interneto portale „Mano Vyriausybė“. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt

Jaunųjų miško bičiulių sambūris švenčia savo 40-metį!

2015-10-22

            Spalio 20 dieną Anykščiuose vyko jaunųjų miško bičiulių 40 metų jubiliejaus šventė. Į šventę sugūžėjo Jaunieji miško bičiuliai iš visos Lietuvos. Vilniaus miškų urėdiją atstovavo jaunieji miško bičiuliai „Lūšiukai“ iš Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos. Jaunuosius miško bičiulus sveikino garbūs svečiai iš Generalinės miškų urėdijos, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos miškininkų sąjungos. Renginio metu padėkos raštai buvo įteikti tarptautinio konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ prizininkui Gyčiui Šauliui ir jį mokiusiai mokytojai Jūratei Taučiuvienei iš Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos. Po oficialių kalbų jaunieji miško bičiuliai varžėsi protmūšyje, dalyvavo ekodirbtuvėse, gamino inkilus, kūrė, dainavo ir šoko kartu su renginio vedėjais, skanavo kareiviškos košės. Po pietų jaunieji miško bičiuliai aplankė žymųjį medžių lajų taką. Ačiū organizatoriams už puikiai praleistą laiką, o Vilniaus miškų urėdijai už mėlyną autobusiuką.

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos JMB „Lūšiukai“ vadovė Jūratė Taučiuvienė

Lietuvoje veiks 10 STEAM – gamtos ir technologijos mokslų – centrų moksleiviams

2015-10-19

Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į dešimties Lietuvos miestų – teritorinių apskričių centrų – vadovus, kviesdama steigti STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centrus mokiniams. Patraukli pirmoji pažintis padėtų jaunimui nuo mažens susidomėti šiais sudėtingais mokslais, o vėliau – rinktis jų studijas.

 

„Norėdami pirmauti ekonomikoje ir inovacijose turime investuoti į jaunąją kartą skatindami moksleivių susidomėjimą gamtos ir technologijų mokslais“,  – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Pasak švietimo ir mokslo viceministrės Svetlanos Kauzonienės, STEAM regioniniai mokslo centrai moksleiviams kartu su Mokslo centru visuomenei, populiarindami mokslą, prisidėtų Lietuvoje formuojant inovacijų kultūrą ir didinant Lietuvos konkurencingumą.

Siekiama, kad Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių,  Utenos, Vilniaus miestuose atsirastų interaktyvūs mokslo centrai, kuriuose vaikai galėtų iš arti susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, patys eksperimentuoti ir kurti.

STEAM centrus planuojama steigti dešimtyje regionų, atliepiant kiekvieno regiono specifiką ir poreikį, planuojamas inovacijas. Keletą iš jų numatoma įkurti mokslo, studijų ir verslo slėniuose, panaudojant jau dabar veikiančią infrastruktūrą.

„Savivaldybių atsakymų dėl STEAM centrų kūrimo lauksime iki lapkričio pradžios. Manome, kad tokie centrai turėtų veikti viešosios ir privačios partnerystės principu“,  – pabrėžia viceministrė S. Kauzonienė.

STEAM mokslo centrų kūrimą numatoma finansuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

Informacija apie gamtos mokslų vadovėlį Eureka 5

2015-10-14

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šį pataisytą vadovėlį:

Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė. Eureka 5. Gamtos mokslų vadovėlis. 1 d. V kl. 

ŠAC Mokymosi išteklių skyriaus informacija

2015-09-30
VšĮ „GYVI“ įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „KELIAUK – SVEIKAI PRAMOGAUK!“.
Detalesnę informaciją galima rasti internetiniame tinklalapyje http://gyvi.lt/keliauk/

Europos Sąjungos mokytojų ir tyrėjų projektas ENGAGE

2015-09-14

Tarptautinis projektas ENGAGE skatina gamtos mokslų mokytojų bendruomenę susiburti interneto erdvėje, kurioje pateikiamos mokslo naujienos ir atviros prieigos mokymo priemonės, daug laisvai prieinamų kursų, kuriama mokytojų ir mokslininkų partnerystės sistema.

Projektu siekiama padėti mokytojams taikyti mokiniams aktualias šiuolaikinio mokslo žinias, ugdyti mokytojų kompetencijas, žinias ir praktinius įgūdžius taikant socialiai atsakingus tyrimus ir inovacijas, suformuoti tvirtą mokinių požiūrį į gamtos mokslų sritis, su kuriomis jie susidurs ateityje. 

Projektas orientuotas į tyrimais grindžiamą metodologiją, kuri suteikia mokiniams galimybę išreikšti save ir atsakingai priimti apgalvotus sprendimus.

ENGAGE – Europos Sąjungos bendrosios programos „Mokslas visuomenei“ projektas, siekiantis skatinti „RRI“ (Responsible Research and Innovation) – socialiai atsakingus tyrimus ir inovacijas. ENGAGE konsorciumas jungia 14 institucijų iš 12 šalių, turinčių didelę tyrinėjimais grindžiamo mokymo(si), socialiai atsakingų tyrimų ir inovacijų sklaidos, mokytojų rengimo ir programų kūrimo patirtį. Lietuvai šiame projekte atstovauja Lietuvos edukologijos universitetas.

Projekto svetainė http://www.engagingscience.eu/lt/

Ugdymo plėtotės centro informacija