Sveiki atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų biologijos mokytojų metodinio būrelio svetainę!

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas

2018-01-15

 

            2018 m. sausio 12 dieną Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje įvyko 52-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (9–12 (I-IV gimnazijos) klasės) rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo Vilniaus rajono mokyklų 57 mokiniai ir biologijos mokytojai.

 

          Olimpiados pradžioje dalyvius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova ir Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin.

 

Kol mokiniai sprendė olimpiados uždavinius, Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja Marija Gerasimovič organizavo visų atvykusių rajono biologijos mokytojų ekskursiją į Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centrą. Direktorė Leokadija Pavtel pristatė Krizių centro veiklą, papasakojo apie pertvarką socialinių paslaugų teikime. Buvo pristatyta informacija apie Krizių centro padalinius, paslaugas, paslaugų gavėjus, padaliniuose teikiamą pagalbą. Susitikimo metu mokytojai pateikė nemažai klausimų, kalbėta apie visokeriopą pagalbą vaikui, šeimai mokykloje, namuose, Krizių centre. Kai kurie dalyviai sujaudinti iki ašarų pasakojo gyvenimiškas istorijas ir sunkumus, su kuriais susiduria. Atsisveikinant vieni kitiems linkėjo prasmingų darbų bei sklandaus bendradarbiavimo.

 

Grįžus į gimnaziją, prie kavos puodėlio, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova aptarė aktualius einamus darbo klausimus ir švietimo naujoves. Mokytojai pasidalino gerąja patirtimi biologijos mokytojo darbe ir su nekantrumu pasitiko išeinančius iš klasių savo mokinius.

 

Laikas praėjo nepastebimai tiek mokiniams, tiek ir mokytojams.

 

 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos

 

biologijos vyresnioji mokytoja Marija Gerasimovič

 

 


 

2018-01-10

Kviečiame jūsų savivaldybių mokyklas dalyvauti Šalies mokinių foto darbų konkurse „Vandens ženklai“.

Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti.

Konkursą organizuoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkursas vykdomas dviem etapais: pirmas etapas vyks savivaldybėse. Konkursą organizuoja vandens tiekimo įmonės kartu su savivaldybių švietimo padaliniais.

Pirmųjų vietų laimėtojų darbai siunčiami šalies konkurso etapui. Jie turi būti atsiųsti iki 2018 m. balandžio 27 d. adresu:

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija,

Laisvės pr. 117 A, 06118 Vilnius

Informacija tel. (8 5) 230 13 70 arba el. paštu birute@lvta.lt

 

Pagarbiai

Ingrida Kučiauskienė

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Ingrida.Kuciauskiene@lmnsc.lt

www.lmnsc.lt

Vandens zenklai_nuostatai_2018.pdf
Adobe Acrobat документ 673.0 KB
Vandentvarkos imoniu sarasas.pdf
Adobe Acrobat документ 239.5 KB

Tarptautinis projektas „Regiono paveldas. Žolininkystė“

2018-01-05

2017 metais Rudaminos F. Ruščico gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „Regiono paveldas. Žolininkystė“.

Lapkričio 15 dieną kartu su svečiais iš Lenkijos Lochovo miesto gimnazistai apsilankė Čekoniškių verbų ir buities seklyčioje.

Daugiau rasite skiltyje "Įvykę renginiai" ir PL

 

https://biologai.jimdo.com/įvykę-renginiai/

https://biologai.jimdo.com/pl/

 

 

 

Netradicinės integruotos pamokos Kėdainiuose

 

2017-11-22/23

 

Lapkričio 22-23 d. Rudaminos F. Ruščico  gimnazijos III ir IV klasių gimnazistai su lenkų kalbos mokytoja H. Strela, biologijos mokytoja K. Voitechovič ir lietuvių kalbos mokytoju A. Prelgausku keliavo į Kėdainius. Šiame puikiame Lietuvos  mieste mokiniai dalyvavo integruotose lenkų ir lietuvių kalbų, istorijos bei biologijos pamokose. Kėdainių senamiestyje gimnazistai gilinosi į daugiakultūrio miesto istoriją, apibendrino ir pagilino žinias apie Renesanso epochos ir reformacijos įtaką Lietuvos švietimo bei kultūros raidai. Daugiau skiltyje "Įvykę renginiai" ir PL.

 

https://biologai.jimdo.com/įvykę-renginiai/

 

https://biologai.jimdo.com/pl/

 

 

Gražių, jaukių ir šiltų šv. Kalėdų bei prasmingų Naujųjų Metų!

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku!

 

С Рождеством Христовым и Новым Годом!

 

VILNIAUS RAJONO GAMTAMOKSLINIO TEORINIO - PRAKTINIO  KONKURSO   NUOSTATAI

2017-12-13

 

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Gamtamokslinio teorinio - praktinio konkurso   (toliau – Konkursas)  nuostatai reglamentuoja konkurso  tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo, vykdymo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

 

 

 

II.                KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

 

2.      Tarpdalykinė gamtos mokslų (biologijos ir chemijos) integracija;

 

3.      Ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą;

 

4.      Suteikti galimybę lavinti eksperimentinio darbo įgūdžius;

 

5.      Dalintis gamtos mokslų mokymosi patirtimi su kitomis mokyklomis, užtikrinti gerosios patirties sklaidą.

 

 

 

III.             ORGANIZATORIAI

 

 

 

6.      Konkursą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų chemijos ir biologijos mokytojų metodiniai būreliai.

 

7.       (

 

IV.             DALYVIAI

 

 

 

7.        Konkursas skirtas Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų 9 ir 10 (I ir II gimnazijų) klasių mokiniams.  Konkurse gali dalyvauti po du mokinius iš kiekvienos mokyklos. Vienas 9 ir vienas 10 (I ir II gimnazijų) klasių mokiniai.

 

7.1.Konkurse dalyvauja mokyklos, laiku pateikusios registracijos anketą.

 

 

 

V.                VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 

 

 

8.    Konkursas organizuojamas kiekvienų metų kovo - balandžio mėn. Konkreti kiekvienų metų konkurso vieta ir laikas skelbiami prieš mėnesį iki konkurso.

 

 

 

VI.             KONKURSO EIGA

 

9.    Konkursas organizuojamas  dviem etapais.

 

 

 

9.1.        Pirmas etapas:  komandinis teorinių  užduočių sprendimas (60 min.);

 

9.2.        Antras etapas praktinės integruotos biologijos ir chemijos užduoties atlikimas ir aprašymas dirbant porose.  (90 min.).

 

10.  Atliekant konkurso praktinę užduotį privaloma laikytis saugaus elgesio taisyklių, sprendžiant teorines užduotis galima naudotis tik organizatorių pateikta papildoma informacija.

 

11. Konkursinės užduotys dalyviams bus pateikiamos gimtąja kalba.

 

 

 

 

 

VII.          VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

12.  Konkurso užduotis ir vertinimo kriterijus rengia komisija, sudaryta iš Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų chemijos ir biologijos mokytojų.

 

13.  Konkurso nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami tą pačią dieną, vertinimo komisijai baigus darbą.

 

14.  I – III vietų laimėtojams įteikiami asmeniniai suvenyrais ir diplomai.

 

15.   Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

 

16.   Pagerbiami mokinius konkursui paruošę mokytojai.

 

 

VIII.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

17.  Informacija apie Konkursą skelbiama  interneto tinklalapiuose chemijosmokytojui.jimdo.com  ir https://biologai.jimdo.com   

 

 

 

18.  Konkurso organizatoriai pasilieka teisę renginio nuotraukas, vaizdo medžiagą publikuoti ir naudoti žiniasklaidoje.

 

_____________________________________________

 

Viktorina „AIDS: geriau žinoti 17” – jau sukvietė per 300 organizacijų

2017-11-22

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai primena, kad iki š.m. lapkričio 28 d. dar galima užsiregistruoti į viktoriną - protmūšį - „AIDS: geriau žinoti“. Viktorina jau sukvietė per 300 organizacijų, kurios subūrė virš 17 tūkst. asmenų, norinčių varžytis protų mūšyje.   
 
Artėja Pasaulinė AIDS diena (gruodžio 1-oji). Pažymėdamas šią datą, ULAC kviečia ugdymo įstaigas, aukštąsias mokyklas, visuomenines organizacijas ir kitas bendruomenes dalyvauti viktorinoje - protmūšyje - „AIDS: geriau žinoti 17“. Protmūšis – tai intelektualus žaidimas, kurio metu dalyviai varžosi, kas greičiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse.
 
Organizacijos, norinčios dalyvauti viktorinoje, iki š.m. lapkričio 28 d. kviečiamos užpildyti registracijos formą čia ir nurodyti iniciatyvos koordinatoriaus vardą, pavardę, el.paštą, organizacijos pavadinimą, įstaigos adresą, dalyvių skaičių. Viktorinos užduotys dalyvius pasieks š.m. lapkričio 29 d.
 
Patarimai organizatoriams:

 

 • informuokite bendruomenę apie iniciatyvą, suburkite komandas;
 • siekiant sutelkti visą mokyklos bendruomenę, formuokite mišrias (mokiniai, mokytojai, tėvai) komandas iki 10 asmenų;
 • suburkite komandas atsižvelgdami į bendruomenės poreikius;
 • pakvieskite bendruomenę šią dieną segėti raudonus kaspinus;
 • nepamirškite sirgalių. 

 

Renginio eiga:

 

 1. Renginio vedėjai supažindina dalyvius, kokiu tikslu organizuojama viktorina – protmūšis, jiems papasakoja kada ir kaip pradėta minėti Pasaulinė AIDS diena (gruodžio 1-oji).

 

 1. Suskirstykite ir susodinkite komandas prie stalų, kur paruoštos priemonės viktorinos atsakymams fiksuoti.  Pasirūpinkite, kad būtų bent du žmonės, kurie surinks atsakymus iš komandų (po kiekvieno atsakyto klausimo). Klausimui atsakyti skirkite 1,5 minutės, o laikui praėjus – atsakymų lapus surinkite.  Tik tuomet yra parodomas teisingas atsakymas.

 

 1. Paskirkite vieną žmogų taisyti pirmųjų klausimų atsakymus. Kas keletą klausimus pateikite komandų rezultatus, kad joms nereiktų laukti kol bus ištaisyti visi atsakymai. Rezultatai turėtų būti matomi visą žaidimo laiką, taip silpnesnės komandos galės pasitempti.

 

 1. Apdovanokite tiek laimėtojus, tiek dalyvius (dovanomis turėtumėte pasirūpinti patys – būkite išradingi).

 
Reikalingos priemonės: kompiuteris, projektorius, projektoriaus ekranas, įgarsinimas (pagal poreikį), stalai, rašymo priemonės, popierius.


  Organizatoriams bus įteikiami padėkos raštai.
 
Viktorinos “AIDS: geriau žinoti 17“ registracijos formą rasite ir čia.
 
Daugiau informacijos apie ŽIV/AIDS galite rasti mūsų internetinėje svetainėje ulac.lt.
 
Maloniai kviečiame dalyvauti!
 
Daugiau informacijos:
Zigmas Nagys
8 684 33174, z.nagys@ulac.lt
Švietimo ir komunikacijos skyrius
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

KVIEČIAME JUS AKTYVIAI DALYVAUTI KONFERENCIJOJE
„GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE 2018“

2017-11-13
XXIV nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE 2018“
2018 m. balandžio 20-21, Šilutė
Konferenciją organizuoja:
Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“
Konferencijos partneriai:
Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla Ekologinio švietimo centras, savaitraštis "Žaliasis pasaulis"

 

DAUGIAU: http://www.gu.puslapiai.lt/GU_konferencija_2018/konferencija_GU24.htm
--
MMC "Scientia Educologica"
K. Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai, Lietuva / Lithuania
Svetainė: http://www.gu.puslapiai.lt
E-mail: gu@gu.puslapiai.lt
Skype: scientia12
Skype: scientia12
Facebook: https://www.facebook.com/ScientiaEducologica

GU24_2018.pdf
Adobe Acrobat документ 262.7 KB

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja varžytuves ,,Sveikatos skrynia“

2010-10-24

Jų tikslas – didinant mokinių motyvaciją saugoti sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos gebėjimus, plėtoti sveikatinimo ir žalingų įpročių prevencijos veiklas įdomiomis, patraukliomis formomis.

 

Mokyklų komandoms pravers ne tik žinios iš įvairių mokomųjų dalykų, bet ir sugebėjimas konstruktyviai mąstyti, mokėjimas žinias pritaikyti praktikoje

 

Žinių varžytuvės vyks lapkričio 9 d. (dalyvauja 5 – 6 klasių komandos) ir lapkričio 23 d. (7 – 8 klasių komandos) Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, Vilniuje (Žirmūnų g. 1B).

 

Pradžia 12 val.

 

Norinčios dalyvauti komandos kviečiamos registruotis iki spalio 31 d. (5 – 6 klasių komandos) ir iki lapkričio 16 d. (7 – 8 klasių komandos) siunčiant registracijos anketą el. paštu: rytis.rimgaila@lmnsc.lt

Registracijos anketa ir renginio programa čia:

 

http://www.ssus.lt/lt/naujienos/213/

 

 

Pasiteirauti apie renginį galima tel. (8 5) 276 6775 ar nurodytu el. paštu.

 

Dalyvių skaičius ribotas.

 

Taip pat bus sudaromas užduočių bankas, kuriam siūlome teikti įvairias užduotis, susijusias su sveikata, žmogaus anatomija, fiziologija, sauga.

 

Įdomiausių užduočių autoriai apdovanojami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais, specialiais prizais. Užduotis siųsti iki spalio 31 d. el. paštu: irena.peciuliene@lmnsc.lt

 

·       Varžytuvių taisyklės

·       Registracijos anketa

·       Dienotvarkė (5 – 6 klasių)

·       Dienotvarkė (7 – 8 klasių)

Pagarbiai

Rytis Rimgaila

Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Žirmūnų 1B, Vilnius

tel.: (8 5) 2766775

www.lmnsc.lt

171009_Žinių varžytuvių taisyklės.jpg
Изображение JPG 835.5 KB

Vilniaus r. biologijos ir chemijos mokytojų dėmesiui,

2017-10-12

š. m. spalio 30 d. Vilniaus r. savivaldybės didžiojoje salėje įvyks seminaras tema "Pamokos kokybė. Pamokos planavimo ir organizavimo aspektai". Seminaro kaina - 15 eurų. Dalyviai gaus akredituotos įstaigos pažymėjimus.

Registracija vyksta iki spalio 15 d. el. paštu anapavilovic@gmail.com

Registruojantis pateikti vardą, pavardę ir darbovietę.

 

Įspūdžiai iš tarptautinio konkurso „Young People In European Forests“ Vengrijoje

2017-10-04

 

Rugsėjo 27-30d. nacionalinį „Young People In European Forests“ (liet. Jaunimas Europos Miškuose) etapą laimėję Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės JMB „Lūšiukai“ nariai Monika Viduto (IVG), Rugilė Andrejevskytė (IVG), Dariuš Savel (IIIG)  su vadove Jūrate Taučiuviene ir tarptautinio konkurso komisijos nariais Anžela Graževič-Kulik bei Mindaugu Maksvyčiu vyko į Vengriją, kur vyko konkurso finalai. Ten mokiniai buvo išskirstyti į komandas, sudarytas iš trijų skirtingų šalių atstovų  (manoje buvo mokiniai iš Lietuvos, Čekijos ir Vengrijos).

 

Daugiau skaitykite skiltyje "Įvykę renginiai".

 

 

 

Rugilė Andrejevskytė

 

Vilniaus r. Marijampolio M. Lukšienės gimnazija, IVG kl., JMB „Lūšiukai“

 

būrelio vadovė, biologijos mokytoja Jūratė Taučiuvienė.

 

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo

 

2017-09-26

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo.

 

Pedagogų stažuočių programų turinys turi atskleisti mokyklos gerąją patirtį, sėkmingą naujų metodų taikymą, IKT naudojimą ugdymo procese, ugdymo tobulinimo veiksmų organizavimo modelius ir formas, mokinių pasiekimų vertinimą, ugdymo proceso efektyvumo didinimą ir pan.

 

Mokyklos, kurių parengtos stažuočių programos bus atrinktos, priims 2–3 mokytojus iš kitų Lietuvos mokyklų ir turės galimybę nusiųsti savo mokyklos mokytojus į kitas mokyklas stažuotis pagal jiems aktualią tematiką. Stažuotės trukmė – 5 dienos.

 

Pagrindinis stažuočių tikslas – suteikti galimybę mokytojams stažuotojams susipažinti su kitų mokyklų ir mokytojų, ekspertų gerąja patirtimi.

 

Bus atrinkta 60 stažuočių programų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Stažuotėse dalyvaus 180 pedagogų. Stažuotėse dalyvausiančių mokytojų išlaidos (kelionė, maitinimas, viešbutis) bus apmokamos projekto lėšomis. 

 

Reikalavimai paraiškų teikėjams:

 

 • paraiškas gali teikti mokyklos (mokytojų komandos, mokytojai), dirbančios pagal bendrojo ugdymo programas;

 • paraiškos turi būti pateiktos iki 2017 m. spalio 10 d.;

 • paraišką ir stažuotės programą roma.sausaitiene@upc.smm.lt;

 • stažuočių tematika gali būti įvairi ir apimti visų dalykų mokymą: socialinius mokslus, kalbas, pradinį ugdymą, matematiką, gamtos mokslus, IT taikymą pamokose, menus, etiką, muziką, technologijas ir pan.

  Stažuočių programos ir paraiškos formos: pridedama.

 • http://www.upc.smm.lt/naujienos/stazuote/trumpos.php

  Atrankos vykdymas:

 • Stažuočių programų atranką vykdo UPC. Atrinktas stažuočių programas UPC padės parengti kaip kvalifikacijos tobulinimo programas, jos bus teikiamos akredituoti Ugdymo plėtotės centre.

 • Pasibaigus atrankai, UPC informuos visus paraiškų teikėjus apie atrankos rezultatus.

   

 

Roma Sausaitienė
Ugdymo plėtotės centro projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) veiklos vadovė

 

Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius
Tel. (8 5) 277 2171

 

Roma Sausaitienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų su nuolaida

 

2017-09-22

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų į koncertus su 50% nuolaida – spalio 6 d. simfoninis koncertas „Gintaras Januševičius skambina G. Gershwiną“ ir spalio 29 d. kamerinis koncertas „Haruspicija“.

 

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro informacija
http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojas/orkestras/Kvietimas-Mokytojams-1-.pdf
Leidykla "Šviesa" išleido naują leidinį BIOLOGIJA.
2017-09-20
Dešimt žingsnių egzamino link. Tai puiki pagalba abiturientui, ketinančiam laikyti valstybinį brandos egzaminą, ir biologijos mokytojui, rengiančiam savo mokinius šiam egzaminui.
Įterptasis vaizdas 1
Kuo ši knyga naudinga norint greitai ir efektyviai pakartoti bei susisteminti biologijos kurso medžiagą?

• Joje informacija išdėstyta eilės seka pagal biologijos VBE programą. Pateikiami egzamino programos reikalavimų punktai ir po jais trumpai ir aiškiai išdėstoma reikiama informacija. Pažymėtos sąsajos su kitų programos punktų medžiaga.

• Turinys daug kur pateikiamas lentelėmis, schemomis, paveikslais ir grafikais.

• Kiekvieno iš 10 žingsnių (skyrių) pabaigoje yra užduočių, skirtų pasitikrinti ir įsivertinti žinias bei gebėjimus.

• Užduočių atsakymai pateikiami internete www.sviesa.lt. Jie greitai pasiekiami naudojantis QR kodais.

• Leidinyje yra naudingų patarimų, padedančių suvokti užduočių reikalavimus, ką pravartu žinoti atliekant praktikos darbus.

Kviečiame pasiklysti „Augalų labirintuose“!

2017-09-20

 

Augalų kolekcionieriams ir puoselėtojams paskutinis rugsėjo savaitgalis ypatingas mėnuo - šiemet jau septintąjį kartą rengiama edukacinė kambarinių augalų paroda „Augalų labirintai“! Rugsėjo 29, 30 ir spalio 1 dienomis Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas (Studentų g., 39, Vilnius) vėl prisipildys įspūdingų eksponatų, kompozicijų, kolekcijų, bendraminčių šurmulio, vaikų klegesio. O pamatyti tikrai bus ko: dygliuotieji ir pūkuotieji kaktusai, įspūdingas skulptūras primenantys kaudeksiniai augalai, ryškiaspalviai sukulentai, bonsai medeliai, žiedų karalienės orchidėjos, vaikų simpatijas užkariavę vabzdžiaėdžiai, įvairūs gyvūnai. Eksponatus vertins kompetentinga komisija – jau pirmąją parodos dieną bus išrinkti gražiausi iš gražiausių.

 

Šiemet parodoje pasakosime istoriją, kaip nematyti užjūrio augalai atsirado Lietuvoje ir pasklido po mūsų senelių namus. Juk ne visada buvo galima nusipirkti augalą parduotuvėje! Kas buvo pirmieji mūsų dvarų oranžerijų gyventojai? Kaip močiutės trobelėje atsirado kalija, meilenis ar alijošius?

 

Jau tradicija, kad penktadienis vaikų diena, kurios metu vaikai galės įdėmiau įsižiūrėti į nepaprastą mus supantį augalų pasaulį, išklausyti paskaitos, pabendrauti su kolekcionieriais, išgirsti daug įtraukiančių istorijų, patyrinėti artimąją aplinką, piešti ir mokytis globoti gamtą. Norėdami atkreipti dėmesį į trapų gamtos pasaulį šiemet parodoje draugausime su gyvūnų prieglaudėlėmis. Juk ne tik augalai, bet ir gyvūnai nusipelno rūpesčio, priežiūros, pagarbos. Vaikai, atnešę gyvūnams maisto, parodą aplankys nemokamai, o suaugę – už vaikiško bilieto kainą.

 

Parodoje galima ne tik apsilankyti, bet ir joje dalyvauti ar savanoriauti. Kiekvienas žmogus, auginantis bet vieną įspūdingą augalą, gali tapti parodos dalyviu. Jauniausias parodos dalyvis, 2012 metais pateikęs parodai savo vabzdžiaėdžių augalų kolekciją, buvo penkiametis Jovaras Vėtra Vidugiris, todėl nei per jaunų, nei per senų dalyvauti parodoje nėra. Tereikia susisiekti su parodos organizatoriais (augalulabirintai@gmail.com).

 

„Augalų labirintų“ „Facebook“ paskyroje jau įsibėgėja konkursas „Augalų istorijos“, kuriame žmonės skatinami papasakoti keisčiausias, įsimintiniausias savo žaliųjų draugų įsigijimo istorijas. Šauniausi pasakojimai bus apdovanotos prizais! Turite tokią istoriją? Būtinai papasakokite ją mums!

 

Norintys į parodą atvežti savo augalus arba savanoriauti joje susisiekite su organizatoriais elektroniniu paštu: oranžerija@leu.lt arba augalulabirintai@gmail.com

 

 

 

 

 

Ateikite į parodą ir leiskite sau prabangą – paklaidžioti grožio ir estetikos labirintuose. Leiskite sau pasiklysti ir pailsėti nuo kasdienės rutinos!

 

Organizatoriai

 

SEMINARAS

"Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės“

2017-09-13

Informuojame, kad Ugdymo plėtotės centras organizuoja seminarą pagal akredituotą  kvalifikacijos tobulinimo programą (40 akad. val.) „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės“ :

2017 m. spalio 17–18 d. (I sesija)

2017 m. gruodžio 7–8 d. (II sesija)

2018 m. (III sesija)

Maloniai kviečiame dalyvauti ir prašome iš anksto registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Seminarai mokami, vienos dienos kaina 25 Eur

 

 

UPC logo

Regina Žukienė
Ugdymo plėtotės centro
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Tel. +370 5 277 2
840

 
Kvietimas.pdf
Adobe Acrobat документ 318.5 KB
Seminaras "UPIŲ IR UPELIŲ TYRIMAI MOKYKLOJE"
Kolegė Jūratė Taučiuvienė dalijasi informacija apie seminarą.
Seminaras_upeliai.pdf
Adobe Acrobat документ 233.4 KB

Marijampolio M. Lukšienės gimnazijos jaunųjų miško bičiulių „Lūšiukai“ poilsis prie jūros

2017-09-11

 

Dauguma žmonių sako, kad po gerų savaitės trukmės atostogų reikia dar savaitės, kad pailsėtume, todėl džiaugiuosi, kad prieš akis dar visa vasara, nes 7 dienos, praleistos stovykloje „Mūsų žalioji vasara“, buvo nenusakomai nuostabios!

Daugiau skaitykite skiltyje "Įvykę renginiai".

 

Rugilė Andrejevskytė, I būrys, 17 metų

 

Vilnaus raj., Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

 

JMBB „Lūšiukai“